chúng ta không thuộc về nhau

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP

Click CC for subtitle: English / Thai / Simplified Chinese / French / Vietnamese

Được thực hiện bởi / Video made by

Sáng tác / Composer: Son Tung M-TP

Hòa âm phối khí / Music Producer: Triple D

Đạo diễn / Director: Dinh Ha Uyen Thu

Hoạ sĩ thiết kế / Production designer: Do Ba Ty

Giám đốc hình ảnh / D.O.P: Tung Bui