To artikler på DR.dk, der baserer sig på tal fra bibliotek.dk viser at ungdomsbøger i vid udstrækning læses af voksne.

Læs også: 40-årige Birgitte læser tre ungdomsbøger om ugen