More Stories
Споделено пространство за граждански организации в София
Нова гражданска Къща, този път не само виртуална, отвори врати в София. Къщата на гражданските организации, според своите създатели от  Българския Център за Нестопанско Право, е споделено пространс…
More posts are loading...